Armoedebeleidsplan focust op gezinnen met kinderen

Samenleven is, zeker in een stad, geen evidentie. Het is - net als de liefde - een werkwoord. Want RSL is van iedereen en iedereen is #VANRSL. We willen een stad zijn waar iedereen mee doet, maar vooral waar iedereen mee télt. Ook mensen in armoede.

357481 kinderarmoede 763764 large 1592984498

Omdat de coronacrisis mensen in armoede hard heeft getroffen, er voor heeft gezorgd dat mensen die voorheen niet arm waren dat wel zijn geworden, willen we als eerste luik van ons Samenlevingsplan Iedereen #VANRSL ons (kinder)armoedeplan voorstellen. Omdat een armoede een absolute prioriteit is van deze beleidsploeg. Omdat in Roeselare 1 kind op 7 wordt geboren in een gezin dat armoede kent. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat veel mensen leven in een precaire situatie waarbij het water hen aan de lippen staat. Meer dan ooit dient de Stad haar verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen armoede.

De focus van het armoedebeleidsplan ligt op gezinnen met kinderen, omdat kinderen armoede op een andere manier beleven dan volwassenen en de effecten ervan des te sterker ervaren (invloed op hun ontwikkeling, op onderwijs, …). Armoede laat vroeg in het leven sporen na. Daarom dat het belangrijk is om vroegtijdig in te zetten op kwetsbare gezinnen, zelfs al van voor de geboorte van een kind.

We benaderen armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen. De Stad schuift 8 hefbomen naar voor waar deze legislatuur specifiek op ingezet zal worden. Kinderarmoede gaan we niet bestrijden door één hefboom in beweging te zetten. Een totaalaanpak is nodig om het verschil te kunnen maken.

·         Doelstelling 1: Creëren van flexibele kinderopvang en vraag en aanbod afstemmen op elkaar.

·         Doelstelling 2: Verhogen van de onderwijskansen van kinderen en jongeren.

·         Doelstelling 3: Stimuleren van vrijetijdsparticipatie van gezinnen in armoede.

·         Doelstelling 4: Inzetten op preventieve gezinsondersteuning voor elk kind en elk gezin.

·         Doelstelling 5: Investeren in gezondheidspreventie en toegankelijke gezondheidszorg.

·         Doelstelling 6: Verhogen van het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.

·         Doelstelling 7: Faciliteren van gepaste tewerkstelling voor iedereen.

·         Doelstelling 8: Inzetten op een menswaardig inkomen en het aanpakken van onderbescherming.

Onder de verschillende doelstellingen zijn in totaal 65 acties opgenomen die vorm kregen door het luisteren naar signalen en noden van mensen in kwetsbare situaties en sociale organisaties of verenigingen.

De strijd tegen kinderarmoede vraagt inspanningen van iedereen. De stad zal intensief moeten samenwerken met hulpverleners, scholen, zorgverleners, armoedeorganisaties en -experten om de uitdagingen aan te pakken. Acties zullen dan ook de komende jaren via wederzijds engagement tot stand moeten komen.

Iedereen#VANRSL is ons motto, want een geborgen stad neemt iedereen mee en laat niemand achter.

  • Medium square cbs michele hostekint

    Michèle Hostekint

    Schepen van Natuur en Bos, Wonen, Klimaat & Duurzaamheid, Gezondheids- & Armoedebeleid, Diversiteit & Gelijke Kansen en Integratie
    Botermarkt 2 - 051 26 21 04
    michele.hostekint@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare