Kernplan 2 - Acties voor een bruisend RSL

Stad Roeselare wil met het Kernplan 2 nog beter kunnen inspelen op nieuwe kansen voor een retailsector die wereldwijd onder druk staat. Door te blijven vernieuwen en anticiperen wil de Stad een voortrekkersrol opnemen en economische welvaart creëren voor alle handelaars en ondernemers #VANRSL.

357873 kernplan 6735e8 large 1593501911

Voor er sprake was van stijgende leegstand, bedrijvige kernen, ontwrichting en Alibaba’s, was de Stad zich al bewust van de uitdagingen waar de handelaars voor staan. Met de uitvoering van het eerste Kernplan, opgestart in 2015, bewezen heel wat maatregelen al vooruit te denken op die constante van verandering in een commerciële context. Op 3 jaar tijd werd het centrum verfraaid met pleinen, groen en terrassen. Nieuwe events werden gelanceerd, RSL B(l)oeit kende succes, Lokaalmarkt in de Sint Amandskerk en de Shop & Go parkeerplaatsen … allemaal realisaties die succesvol waren en intussen breed gedragen.

Maar de voorbije jaren worden de handelaars harder en sneller getroffen. Niet alleen de lokale handelaars, maar ook de grote ketens staan onder zware druk van een gewijzigd consumentengedrag. Bovendien luidde de coronacrisis een tijdperk in van een nieuwe manier van shoppen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werkte de Stad aan een opvolger van het eerste Kernplan van 2015.

Kernplan 2 is het resultaat van een samenwerking tussen onze handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en UNIZO Roeselare en diverse stadsdiensten onder regie van de dienst Economie van de Stad.

De opvolger van het eerste Kernplan bevat 43 concrete acties en maatregelen verdeeld onder een 5-tal pijlers voor de komende legislatuur voor, door én samen met de handelaars.

Post-corona zuurstof voor de handelaars en horeca #VANRSL!

Op 16 maart 2020 besliste het stadsbestuur om een investeringsfonds op te richten om de economische gevolgen van de coronacrisis te helpen ondervangen. De maatregelen voor de horeca en de ondernemers omvatten financiële ondersteuning (volledige afschaffing terrassentaks, versnelde betaling facturen door de overheid, één jaar vrijstelling leegstaande handelspanden wegens overmacht, … ), economische ondersteuning (campagne Koop in RSL, promotie van Roeselaarse Kado- en Santébonnen, Oltegoare bonnenkrant, …), het nieuwe veilig shoppen en het organiseren van evenementen en activiteiten die inzetten op beleving.

Voor, door én samen met handelaars #VANRSL!

Via gerichte acties stimuleert de Stad de economische groei van retailers en ondernemers. Verder zet de Stad ook in op duurzame samenwerking met ondernemers, retailers en de eigenaars van panden in de winkelstraten. Dit doet de Stad door het oprichten van een eigenaars- en ontwikkelingsforum, transparante beheersovereenkomsten met de handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare, UNIZO, VOKA, de marktraad, … en het initiëren van een horecaplatform.

Ook werd het reglement Roeselare B(l)oeit in een nieuw jasje gestoken. Het reglement Roeselare B(l)oeit kende vorige jaren al een succes met 47 van de 58 ingediende dossiers die werden goedgekeurd. Het was evenwel aan een herziening toe met als doel de panden nog duurzamer in te vullen en nog meer op maat te kunnen werken. Dankzij de databank Proef #VANRSL kan iedere eigenaar die zijn leegstaand pand hierop registreert, een vrijstelling krijgen van leegstandsbelasting voor één jaar. Bovendien kunnen handelaars die een testconcept willen realiseren in de stadskern, hier eens van ‘proeven’ door een leegstaand pand uit de database tot een jaar lang te huren. Met de actie ‘De Geziene Vitrine’ kunnen handelaars, ondernemers of verenigingen dan weer een leegstaande vitrine inrichten. Het pand blijft te huur aangeboden, maar op deze manier krijgen we een mooie aankleding van de vitrines in onze stadskern. Het subsidieluik van Roeselare B(l)oeit werd omgedoopt tot Shop #VANRSL en geeft een éénmalige subsidie van 10.000 euro aan handelaars die een nieuwe of tweede zaak starten en/of een maximum subsidie van 10.000 euro aan eigenaars die van twee panden één maken of woongelegenheden voorzien op de eerste verdieping.

 

Een goed uitgebouwde dienst Economie is een essentiële voorwaarde om als stad een sterk economisch beleid te kunnen voeren. Begin 2020 werden daarom drie nieuwe experten aangetrokken. Samen met de andere collega’s van de dienst Economie zullen zij de komende jaren vorm geven aan de economische ontwikkeling van Roeselare. Werden verwelkomd: een deskundige handel, een KMO manager en een deskundige landbouw & voeding, horeca, markten & foren.

Een krachtig kernwinkelgebied focust op beleving!

Hoe zorgen we ervoor dat Roeselare een fijne trekpleister is en blijft om te shoppen, te bezoeken en er te verblijven? Hoe moeten we ons openbaar domein hierop gaan (her)inrichten? Ruimtelijke ingrepen zijn noodzakelijk om onze stad nog aantrekkelijker te maken. Dat kunnen kleinere ingrepen zijn zoals het herwaarderen van de kleine straatjes, sfeervolle openbare verlichting, het plaatsen van eyecatchers en spelelementen, … maar ook grotere ingrepen zitten in de pijplijn voor de periode 2020 – 2025.

Het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat wordt heraangelegd. Focus van de herinrichting ligt op beleving en moet van de Ooststraat dé meest innovatieve, speelse, hippe, kindvriendelijke winkelwandelstraat van Vlaanderen maken. De Vlamingstraat wordt een groene terrassenstraat waar ontmoeting en gezelligheid troef zijn. Ook de Noordstraat en de Ardooisesteenweg worden aangepakt.

Voor handelaars komen (wegenis)werken nooit goed gelegen. Naast uiteraard een goede coördinatie en communicatie van de werkzaamheden zelf, willen we de hinder voor de handelaar tijdens de werken zoveel mogelijk beperken en waar nodig compenseren.

Shoppen #VANRSL

Roeselare is shoppen én shoppen is Roeselare. Hoe zorgen we ervoor dat Roeselare voor de inwoner/shopper/toerist nog interessanter en aantrekkelijker wordt, zowel in de stadskern als in de deelgemeenten? En hoe gaan we om met het nieuw concept van veilig winkelen?

Een aantrekkelijk kernwinkelgebied ligt er netjes bij, heeft mooi ingevulde etalages, wordt thematisch aangekleed, is toegankelijk en mensen voelen er zich veilig. Maar het is meer dan dat. Shoppen wordt steeds meer een zaak van beleven. De Stad wil bezoekers van buiten Roeselare aantrekken door in te zetten op beleving in het kernwinkelgebied en een uitmuntende evenementenkalender waar de speerpunten KOERS, Shoppen en Voeding centraal staan. Voetgangersbewegwijzering en thematische winkelwandelroutes moeten de bezoekers wegwijs maken in onze fantastische stad.

Met groeipremies en subsidies willen we de economische dynamiek in de kernen van onze deelgemeenten versterken.

Één stad, één merk!

Tot slot vragen de uitdagingen waaraan de Stad het hoofd moet bieden, een uitgekiende communicatie- en marketingstrategie die mensen inspireert, motiveert en aantrekt. Roeselare wil zich de komende jaren dan ook sterker in de markt zetten als één merk (“brand”), dat gestoeld is op het DNA van de stad met als troeven shoppen, voeding en KOERS. Om dit waar te maken, richt de Stad een ‘brandlab’ op. Dit expertiseteam heeft als taak een duurzame merkstrategie voor de komende jaren vorm te geven en te bundelen in een merkboek. Het leading agency dat door de Stad zal aangesteld worden, zal de strategische krijtlijnen uit het merkboek vertalen naar concrete, creatieve campagnes.

 

 • Medium square cbs kris declercq

  Kris Declercq

  Burgemeester
  Algemeen stedenbeleid, Ondernemen, Veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie en Stadsmarketing, Smart City, Wijkenbeleid en Participatie
  Botermarkt 2 - 051 26 22 01
  kris.declercq@roeselare.be

 

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare