Update corona 3/08/2020 - Maatregelen voor de markten #VANRSL

Niet alleen in de winkels, maar ook op de Roeselaarse dinsdagmarkt geldt het alleen winkelen. Tegelijk werd vandaag beslist dat de wekelijkse rommelmarkt in Beitem tot nader order niet meer kan doorgaan.

360618 markt 1 825db9 original 1596460267

Alleen winkelen ook op de dinsdagmarkt!

Sinds woensdag 29 juli gingen n.a.v. de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 enkele bijkomende maatregelen van kracht rond winkelen in de strijd tegen het coronavirus. De Stad Roeselare wijst er nog eens op dat deze maatregelen evenzeer gelden voor de wekelijkse dinsdagmarkt. We sommen ze nog even op:

-          Winkel alleen. De enige uitzondering hierop is voor minderjarigen of zorgbehoevenden, die vergezeld kunnen worden door maximaal één persoon.

-          Draag een mondmasker. Net zoals het dragen van een mondmasker verplicht is in alle winkels, is het dat ook op de dinsdagmarkt. Bovendien gaat de markt door op een locatie binnen de kleine ring van Roeselare, waar de mondmaskerplicht geldt.

-          Volg nauwgezet de instructies en de looplijnen.

-          Volg de aanwijzingen van de shoppinggidsen.

Geen rommelmarkt te Beitem

In functie van de bestrijding van Covid 19, besliste de burgemeester vandaag dat de wekelijkse rommelmarkt te Beitem voorlopig niet langer kan doorgaan. Deze rommelmarkt gaat elke zondag door op de private terreinen recht tegenover de Euroshop. De beslissing tot verbod kwam er nadat de politie er op zondag 2 augustus vaststelde dat de coronamaatregelen manifest onvoldoende werden opgevolgd en er bijgevolg onveilige situaties werden gecreëerd.

Alle actuele informatie is te vinden op www.roeselare.be/corona.   

 • Medium square cbs kris declercq

  Kris Declercq

  Burgemeester
  Algemeen stedenbeleid, Ondernemen, Veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie en Stadsmarketing, Smart City, Wijkenbeleid en Participatie
  Botermarkt 2 - 051 26 22 01
  kris.declercq@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare