Roeselare wint samen met het Agentschap Informatie Vlaanderen de Gouden Byte Award V-ICT-OR met het project “Automatische digitale end-to-end documentenstroom”

Stad Roeselare wordt bekroond met de Gouden Byte Award V-ICT-OR voor het project “Automatische digitale end-to-end documentenstroom” die samen met het Agentschap Informatie Vlaanderen werd gerealiseerd.

De Vlaamse ICT organisatie V-ICT-OR zet jaarlijks lokale besturen of administraties in de kijker die investeren in een slimme oplossing. Roeselare werd bekroond voor haar slimme project rond de digitale documentenstroom.

Vandaag werd de Gouden Byte Award uitgereikt. Hiermee zet V-ICT-OR slimme lokale overheden of administraties in de kijker die dankzij slim ingezette IT het verschil maken met hun klanten. Stad Roeselare en Agentschap Informatie Vlaanderen winnen deze award voor hun project waarbij in de toekomst steeds meer documenten digitaal de deur uitgaan zonder enige manuele tussenkomst. Het document wordt daarna bij de burger bezorgd op basis van de voorkeur van de burger. Dit kan zowel digitaal zijn, via de eBox of als gewone post.

We zijn heel blij dat we door een intense samenwerking met het agentschap Informatie Vlaanderen op een slimme manier stappen kunnen zetten om de dienstverlening vlotter en klantvriendelijker te maken. Deze prijs is een mooie beloning en een bevestiging dat we hier op heel goede weg zijn en Roeselare een digitale gids is voor andere steden en gemeenten.

Kris Declercq - burgemeester

In amper één week tijd wint de stad Roeselare twee prestigieuse awards voor een project met slim ingezette IT dat een verschil maakt voor de klant. Dankzij de samenwerking met Informatie Vlaanderen en het samen opzetten van de integratie van de MAGDA Documentendienst API is de stad Roeselare klaar om documenten automatisch de deur uit te sturen zonder enige manuele tussenkomst.

Intense samenwerking

Deze prijs is een beloning voor de intense samenwerking met Vlaanderen waar de stad Roeselare als eerste stad gebruik maakt van een Vlaamse digitale bouwsteen met de naam MAGDA documentendienst. Op amper 6 maanden tijd werd dit project gerealiseerd.

 

De stad Roeselare en het Agentschap Informatie Vlaanderen gaan dit project toelichten aan andere steden en gemeenten. De stad Roeselare wordt op deze manier steeds vaker een voorbeeld van hoe een slimme stad vormt krijgt en hoe je dit kunt doen in samenwerking met andere partners.

Voordelen voor de burger

Steeds meer documenten zullen digitaal ter beschikking komen van de burger en op een vlotte manier bezorgd worden. De burger zal in de toekomst via een portaal kunnen aangeven in welke vorm men bepaalde documenten kan ontvangen en daarna zal dit maximaal automatisch verlopen. Het aantal documenten dat zonder manuele tussenkomst zal kunnen opgevraagd en bezorgd worden volgens de persoonlijke wensen, groeit gestaag. Zo wordt het stadHUIS een digitaal stadHUIS dat 24u op 24 ter beschikking staat van de burger.

Project in beeld

Meer info: Geert Sinnaeve | Directeur ICT Shared Services | Geert.Sinnaeve@roeselare.be | 051 80 55 56

 • Medium square cbs griet coppe

  Griet Coppé

  Schepen van Projecten Openbaar domein & Mobiliteit, Toegankelijkheid en ICT
  Botermarkt 2 - 051 26 21 05
  griet.coppe@roeselare.be

 • Medium square cbs kris declercq

  Kris Declercq

  Burgemeester
  Algemeen stedenbeleid, Ondernemen, Veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie en Stadsmarketing, Smart City, Wijkenbeleid en Participatie
  Botermarkt 2 - 051 26 22 01
  kris.declercq@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare