Roeselare Repareert: meer herstellen in plaats van weggooien!

Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en te repareren zijn. Dat is vandaag echter allesbehalve evident. Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze stuk gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken en herstellers zijn moeilijk te vinden. Dit terwijl herstellen niet alleen goed is voor jouw portemonnee, het is bovendien ook goed voor het milieu. Het vermindert het materialen- en energieverbruik voor de productie van nieuwe toestellen waardoor het ook de CO2-uitstoot vermindert. Tegelijk vermindert herstellen ook de afvalberg.

In het kader van de Klimaatswitch #VANRSL zet de Stad Roeselare zich in om het repareren van toestellen een extra duwtje in de rug te geven. In de overgang naar een meer circulaire economie, is het inzetten op repareren een uiterst belangrijke strategie. In een circulaire economie blijven materialen en producten zo lang mogelijk in de kringloop én worden de grenzen van de planeet gerespecteerd.

Herstelacties #VANRSL

De Stad Roeselare neemt deel aan het Europese Sharepair project, waarbij de Stad actief bestaande herstelinitiatieven ondersteunt. Concreet doet ze dit door de bestaande Roeselaarse repair cafés te helpen om hun werking breder uit te dragen en hen in Covid-tijden een digitaal alternatief te bezorgen. Dit digitaal platform heet Repair Connects en is een matchmaking tool om mensen met defecte producten te koppelen met vrijwillige herstellers in de buurt.

 

Ben jij een handige Harry of ben jij op zoek naar een hersteller in de buurt? Meld je dan snel aan op www.repairconnects.org/nl

Daarnaast wordt samen met het Makerslab van RSL Op Post onderzocht hoe 3D printing ingezet kan worden bij herstel.

Met de sensibiliseringscampagne Recht op Repareren schuift Repair & Share VZW verschillende strategieën naar voren om repareren toegankelijker te maken. Ze wil ervoor zorgen dat het voor zowel de consument als producent een evidentie wordt om te herstellen in plaats van weg te gooien. Verschillende organisaties schaarden zich reeds achter de campagne, maar Roeselare neemt nu hierin het voortouw en besliste om, als eerste Stad, zich ook partner te maken van de campagne.

 Meer info:

  • Medium square cbs michele hostekint

    Michèle Hostekint

    Schepen van Natuur en Bos, Wonen, Klimaat en Duurzaamheid, Gezondheids- en Armoedebeleid, Diversiteit en Gelijke Kansen en Integratie
    Botermarkt 2 - 0498 53 72 69
    michele.hostekint@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare