Stad gaat niet in op aanvraag Mc Donalds

Fastfoodketen Mc Donalds diende bij de Stad een vergunningsaanvraag in voor de opening van een nieuw restaurant op de hoek van de Moorseelsesteenweg en de Oude Zilverbergstraat, vlakbij het Bergmolenbos. Die vergunning wordt geweigerd, zo besliste het College van Burgemeester en Schepenen. 

Belangrijkste overweging voor de weigering was dat de keuze voor locatie van een nieuw fastfoodrestaurant vlakbij het Sterrenbos en Bergmolenbos, de groene long van Roeselare, allesbehalve logisch en bovendien niet gewenst is.

Het bouwen van een dergelijke stedelijke functie werd niet goedgekeurd omwille van de negatieve inpasbaarheid in de ruimtelijke structuur van deze zone en de impact van deze activiteit op het vlak van (boven)lokale mobiliteit, groen, natuur en hindervermijding.

  • Medium square cbs nathalie muylle

    Nathalie Muylle

    Schepen van Omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling, Onderwijs, Patrimonium en Wijkhuizen
    Botermarkt 2 - 0476 46 61 50 - nathalie.muylle@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare